Thể loại

Windows 7 - Các bài báo phổ biến nhất

10 phiên bản Windows lớn nhất, được xếp hạng

Windows 7 Mar 15, 2023

Trong 35 năm qua, Microsoft đã phát hành Ít nhất 30 phiên bản chính của hệ điều hành Windows. Nhưng họ không được tạo ra bằng nhau, vì vậy ch�..