Thể loại

Chromecast - Các bài báo phổ biến nhất

Làm thế nào để không dây Gương điện thoại Android của bạn với TV của bạn

Chromecast Jul 29, 2023

Joe Fedwa. [số 8] Thu thập những người xung quanh điện thoại của bạn để hiển thị một hình ảnh hoặc video có thể là một nỗi đ..


Làm thế nào để Hide ngày và vị trí Thông tin về Hiển thị thông minh Google và Chromecast

Chromecast Dec 13, 2022

Màn hình thông minh của Google và Chromecasts hiển thị ngày và thông tin vị trí cho Google Photos ở chế độ xung quanh. Nếu thông tin cá nhân này là thứ b�..