หมวดหมู่

Windows 7 - บทความยอดนิยม

ที่ 10 รุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Windows ให้อยู่ในอันดับที่

Windows 7 Mar 15, 2023

ในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา Microsoft ได้เปิดตัวแล้ว อย่างน้อย 30 รุ่นที่สำคัญ ..